info

obch. podminky

Obchodní podmínky pro pořadatele


Toto jsou Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti zajišťování časomíry a registrace účastníků prostřednictvím online aplikace na adrese sportchallenge.cz. Zhotovitelem je Ing. Jan Kolaja, Ph.D., Dědinova 1920, 288 02 Nymburk, IČO: 75181916, DIČ: CZ8103290998.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Zhotovitelem je Ing. Jan Kolaja, Ph.D., Dědinova 1920, 288 02 Nymburk, IČO: 75181916, DIČ: CZ8103290998.
  2. Objednatelem je konkrétní pořadatel sportovní akce.
  3. Předmět plnění v rámci jednotlivých zakázek je vždy konkretizován v cenové nabídce.
 2. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A SOUČINNOST OBJEDNATELE

  1. Je v obecném zájmu Objednatele poskytnout Zhotoviteli podmínky pro úspěšné zajištění časomíry, zejména technické zázemí.
  2. Cílová brána má šířku 4m a výšku 2,5m. Během akce není brána demontovatelná - automobil vyšší 2.1m neprojede.
  3. U cílové brány může stát buď dodávka (délka 4,5m) nebo stan 2x2m. V obou případech je potřebný zdroj 220V.
 3. PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

  Přihlašování účastníků probíhá online nebo při prezentaci v místě závodu.

  1. Přihlašování online

   Online přihlašování probíhá pomocí webové aplikace, jejíž adresa je sportchallenge.cz.

  2. Přihlašování na místě

   Pro prezentaci na místě poskytuje Zhotovitel počítač, připojený k síti. Obsluha prezentace je na Objednateli.

 4. PLATEBNÍ BRÁNA

  1. Pokud akce umožňuje platbu přes platební bránu, je jejím poskytovatele společnost ComGate Payments, a.s.. Kontaktní údaje poskytovatele plateb pro případné reklamace nebo dotazy k platbám jsou uvedeny níže.
  2. Platební brána umožňuje následující možnosti:

   Platba kartou

   Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

   Platba bankovním převodem

   Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

   Po dokončení platby budete přesměrováni zpět na stránku Sportchallenge. Platba je potvrzena okamžitě.

 5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje účastníků přebírá Zhotovitel od jednotlivých účastníků jménem objednatele a tyto osobní údaje jménem objednatele rovněž zpracovává v rámci provedeného měření a zpracování výsledků.
  2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout přihlásit účastníka, který nedá Zhotoviteli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů nebo který nedodal všechny potřebné údaje, zejména údaje rozhodující o kategorii.
 6. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

  1. Celková cena služeb je dána součtem zhotovených položek s cenou dle předem schválené cenové nabídky.
  2. Součástí ceny služeb není stravné a nocležné v místě konání akce (pokud jej Objednatel nezajišťuje).
  3. Pokud není konkrétní položka stanovena cenovou nabídkou, odvíjí se od aktuálního ceníku.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud není stanoveno jinak, vztah Objednatel Zhotovitel se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
  2. Kontaktní údaje Zhotovitele: adresa pro doručování Jan Kolaja, Na Bohdalci 346/20, 460 15 Liberec, adresa elektronické pošty ​info@sportchallenge.cz​, telefon: 603 88 99 21.

Kontaktní údaje ComGate Payments, a.s.

       ComGate Payments, a.s.
       Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
       E-mail: platby-podpora@comgate.cz
       Tel:  +420 228 224 267