info

fair play

Fair Play

Svou přihláškou k akci v seznamu Sportchallenge každý z účastníků stvrzuje následování těchto uvedených podmínek.

Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.